Peptydowa mezoterapia skóry głowy

Wypadanie włosów to przykra i nieestetyczna dolegliwość, która dotyka coraz większej liczby kobiet i mężczyzn w szczególności po COVID. Na rynku istnieje wiele preparatów, które są promowane jako produkty skuteczne, niestety leczenie wypadania włosów jest problemem bardzo zróżnicowanym. Bardzo istotne jest indywidualnie dopasowanie terapii.

Peptydowy Hair Filler jest innowacyjnym produktem do leczenia alopecji (wypadania włosów) zatwierdzonym w Europie. Zawiera 7 różnych peptydów, które pełnią uzupełniające się role oraz kwas hialuronowy. Zabieg wykonuje się w celu pohamowania wypadania włosów, pobudzenia krążenia i rewitalizacji mieszków włosowych.

Wskazania

• Łysienie i przerzedzenie włosów u kobiet i mężczyzn
• Łysienie androgenowe u kobiet i mężczyzn
• Osoby z cienkimi włosami
• Przygotowanie skóry do przeszczepu włosów
• Poprawienie wzrostu włosów po przeszczepie

Przygotowanie do zabiegu

W dniu zabiegu należy umyć głowę. Nie należy stosować żadnych innych dodatkowych kosmetyków ani preparatów. Dzień przed zabiegiem i po zabiegu nie można spożywać alkoholu.

Kuracja

Rekomenduje się zastosowanie serii 4 zabiegów co 14 dni. Dla podtrzymania efektu zaleca się wykonanie zabiegu przypominającego po 6 miesiącach od zakończenia pierwszej serii iniekcji preparatem. Można dokonać zabiegu wcześniej po indywidualnych ustaleniach.
Preparat podawany jest metodą iniekcji przez cienką igłę. Zabieg trwa do ok. 30 min. i polega na wykonaniu serii mikro wkłuć. Jest praktycznie bezbolesny i nie wymaga znieczulenia, ponieważ wykorzystanie tego preparatu wymaga mniej wkłuć – podawana jest niewielka ilość skoncentrowanego preparatu.

Ekspertem w zakresie peptydowej mezoterapii skóry głowy w naszej placówce jest dr Natalia Olejnik. Ze szczegółowym cennikiem oraz profilem lekarza mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Chcesz się dowiedzieć więcej – zadzwoń 22 253 77 77

__________________________________________________________________________

Peptide mesotherapy of the scalp

Hair loss is an unpleasant disease that affects more and more women and men, especially after COVID-19. Peptide Hair Filler is an innovative and effective product registered in the European Union for the treatment of alopecia (hair loss). It contains 7 different peptides and hyaluronic acid.

The procedure is aimed at stopping hair loss, stimulating blood circulation, and restoring hair follicles.

Indication

• Alopecia and hair thinning in men and women
• Androgenetic alopecia in women and men.
• Thin hair
• Preparation of the skin for hair transplantation
• Improvement of hair growth after transplantation

Preparation for the procedure

On the day of the procedure, wash your hair and do not use cosmetics and hair products. The day before and after the procedure, you cannot drink alcohol.

Treatment

It is recommended to carry out a series of 4 procedures every 14 days. To maintain the effect, it is recommended to carry out booster therapy 6 months after the end of the first series of drug injections. The procedure can be carried out earlier after individual agreement.
The drug is injected through a fine needle. The treatment lasts approximately 30 minutes and consists in performing a series of micro punctures. It is practically painless and does not require anesthesia, because the use of this product requires fewer punctures – a small amount of concentrated drug is injected.

What to know more – call us: +48 22 253 77 77

__________________________________________________________________________

Пептидна мезотерапія шкіри голови

Випадання волосся – це неприємна хвороба, яка вражає все більше жінок і чоловіків, особливо після COVID-19. Доктор Ций Hair Filler – інноваційний ефективний засіб який має реєстрацію в Європейському Союзі для лікування алопеції (випадіння волосся). Він містить 7 різних пептидів i гіалуроновy кислотy.

Процедура спрямована на зупинку випадіння волосся, стимуляцію кровообігу та відновлення волосяних фолікулів.

Показання

• Алопеція і витончення волосся у чоловіків і жінок
• Андрогенетична алопеція у жінок і чоловіків.
• Tонкe волосся
• Підготовка шкіри до пересадки волосся
• Покращення росту волосся після пересадки

Підготовка до процедури

У день процедури вимийте голову і не користуйтеся косметикою та препаратами для волосся. За день до і після процедури не можна вживати алкоголь.

Лікування

Рекомендується проводити серію з 4 процедур кожні 14 днів. Для підтримки ефекту рекомендовано проводити бустерну терапію через 6 місяців після закінчення першої серії ін’єкцій препарату. Процедуру можна проводити раніше після індивідуальної домовленості. Препарат вводять ін’єкційно через тонку голку. Лікування триває приблизно до 30 хвилин. і полягає у виконанні серії мікропроколів. Це практично безболісно і не вимагає анестезії, тому що використання цього препарату вимагає менше проколів – вводиться невелика кількість концентрованого препарату.

Щоб дізнатися більше – телефонуйте нам: +48 22 253 77 77

_____________________________________________________________

Пептидная мезотерапия кожи головы

Выпадение волос – это неприятная болезнь, поражающая все больше женщин и мужчин, особенно после COVID-19. Доктор Цый Hair Filler – инновационное эффективное средство, которое имеет регистрацию в Европейском Союзе для лечения алопеции (выпадение волос). Он содержит 7 различных пептидов и гиалуроновую кислоту.

Процедура направлена на остановку выпадения волос, стимуляцию кровообращения и восстановление волосяных фолликулов.

Показания

• Алопеция и истончение волос у мужчин и женщин
• Андрогенетическая алопеция у женщин и мужчин.
• Тонкие волосы
• Подготовка кожи к пересадке волос
• Улучшение роста волос после пересадки

Подготовка к процедуре

В день процедуры вымойте голову и не пользуйтесь косметикой и препаратами для волос. За день до и после процедуры нельзя употреблять алкоголь.

Лечение

Рекомендуется проводить серию из 4 процедур каждые 14 дней. Для поддержания эффекта рекомендуется проводить бустерную терапию через 6 мес после окончания первой серии инъекций препарата. Процедуру можно проводить раньше после индивидуальной договоренности. Препарат вводят инъекционно через тонкую иглу. Лечение длится до 30 минут. и состоит в исполнении серии микропроколов. Это практически безболезненно и не требует анестезии, потому что использование этого препарата требует меньше проколов – вводится небольшое количество концентрированного препарата.

Чтобы узнать больше – позвоните нам: +48 22 253 77 77