Jedyne na świecie urządzenie łączące radiofrekwencje mikrogiłową RF i frakcyjny laser erbowo-szklany o długości fali 1540 nm.

Obie technologie mogą działać indywidualnie lub w połączeniu, aby zapewnić elastyczne leczenie wszystkim pacjentom. Takie nowatorskie połączenie skutkuje znacznie wyższą efektywnością zabiegu przy zachowaniu krótszego czasu rekonwalescencji w porównaniu z konwencjonalnymi ablacyjnymi laserami frakcyjnymi. Proponowane przez nas rozwiązanie bardzo dobrze prezentuje nagranie dostępne tutaj.

Warto zapoznać się z badaniami naukowymi potwierdzającymi skuteczność tych zabiegów:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21818514/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12269878/

Wskazania i zastosowanie

Każdą z tych technik można stosować oddzielnie.

Laser frakcyjny 1540 nm:

• nieablacyjne odmładzanie skóry – krótki okres rekonwalescencji
• aktywne zmiany trądzikowe
• blizny zanikowe
• blizny potrądzikowe
• redukcja zmarszczek
• lifting i napinanie skóry
• poprawa tekstury i kolorytu skóry

Radiofrekwencja mikroigłowa RF:

• niechirurgiczny lifting twarzy
• napinanie skóry
• redukcja zmarszczek
• redukcja rozszerzonych porów skóry
• blizny potrądzikowe
• blizny
• pajączki naczyniowe
• rozstępy

Czas trwania zabiegu około 30-50 min. Sugerowana seria z 3-4 zabiegów w ostępach 30 dni.

Chcesz się dowiedzieć więcej – zadzwoń 22 253 77 77
_______________________________________________

The only device in the world that combines RF microneedle radiofrequency and fractional erbium-glass laser with a wavelength of 1540 nm.

Both technologies can work individually or in combination to provide flexible treatment for all patients. Such an innovative combination results in a much higher efficiency of the treatment while maintaining a shorter recovery time compared to conventional ablative fractional lasers. This recording presents proposed solution very well.

Below You will find a link to studies confirming the effectiveness od procedures:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21818514/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12269878/

Indications and use:

Each of these techniques can be used separately.

1540 nm fractional laser:

• non-ablative skin rejuvenation – short recovery period
• active acne lesions
• atrophic scars
• acne scars
• reduction of wrinkles
• skin lifting and tightening
• improvement of skin texture and color

RF microneedle radiofrequency:

• non-surgical facelift
• skin tightening
• reduction of wrinkles
• reduction of enlarged skin pores
• acne scars
• scars
• spider veins
• stretch marks

Duration of the procedure about 30-50 minutes. Suggested series of 3-4 treatments spaced 30 days apart.

What to know more – call us: +48 22 253 77 77

_______________________________________________

Єдиний у світі медичний прилад, який поєднує в собі мікроголкову радіофреквенцію та фракційний ербієво-скляний лазер з довжиною хвилі 1540 нм.

Обидві технології можуть працювати як окремо, так і в поєднанні, щоб забезпечити належне лікування для всіх пацієнтів. Така інноваційна комбінація призводить до значно вищої ефективності лікування при збереженні коротшого часу відновлення після процедури порівняно зі звичайними абляційними фракційними лазерами.

Нижче наведено посилання на науковi дослідження, яке підтверджує ефективність процедур:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21818514/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12269878/

Показання та застосування:

Кожну з цих лазерних методик можна використовувати окремо.

1540 нм фракційний лазер:

• неабляційне омолодження шкіри – короткий період регенерації
• активнe акне
• атрофічні рубці
• сліди i рубці від акне
• зменшення зморшок
• ліфтинг і підтяжка шкіри
• покращення текстури та кольору шкіри

RF – Радіофреквенція мікроголoвa

• безопераційна підтяжка обличчя
• підтяжка шкіри
• зменшення зморшок
• зменшення розширених пор шкіри
• сліди від прищів
• шрами
• павутинні судини
• розтяжки

Тривалість процедури близько 30-50 хвилин. Рекомендована серія з 3-4 процедур з інтервалом 30 днів.

Щоб дізнатися більше – телефонуйте нам: +48 22 253 77 77

________________________________________________________

Єдинственный в мире прибор, сочетающий микроигольчатую радиофреквенция и фракционный лазер на эрбиевом стекле с длиной волны 1540 нм.

Обе технологии могут работать по отдельности или в комбинации, чтобы обеспечить лечение для всех пациентов. Такая инновационная комбинация приводит к гораздо более высокой эффективности лечения при сохранении более короткого времени восстановления после процедури по сравнению с обычными абляционными фракционными лазерами.

Ниже ссылкi на научнuе исследованиa, подтверждающее эффективность процедур:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21818514/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12269878/

Показания и использование:

Каждую из этих техник можно использовать отдельно.

Фракционный лазер 1540 нм:

• неабляционное омоложение кожи – короткий восстановительный период
• активные очаги акне
• атрофические рубцы
• шрамы по акне
• уменьшение морщин
• подтяжка кожи
• улучшение текстуры и цвета кожи

RF Радиофреквенция микроигловая:

• безоперационная подтяжка лица
• подтяжка кожи
• уменьшение морщин
• уменьшение расширенных пор кожи
• шрамы от акне
• шрамы
• сосудистые звездочки
• растяжки

Продолжительность процедуры около 30-50 минут. Рекомендуемая серия из 3-4 процедур с интервалом в 30 дней.

Чтобы узнать больше – позвоните нам: +48 22 253 77 77