Badanie USG 4D trójwymiarowe badanie ultrasonograficzne w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że możliwa jest obserwacja dziecka w łonie matki w danym czasie. USG 4D umożliwia zobaczenie przekroju poszczególnych części ciała dziecka oraz poznanie jego płci. Może również wykrywać niektóre wady wrodzone oraz choroby genetyczne u dziecka.

Podstawowym badaniem USG w ciąży jest statyczne badanie 2D, które pozwala ocenić ogólny kształt i wielkość części ciała dziecka, jego struktur anatomicznych, budowę i położenie łożyska oraz ilość wód płodowych. Co istotne, w badaniu 2D otrzymujemy tylko płaskie przekroje ciała płodu, co jest ważną różnicą między nim, a badaniem 3D i 4D.

USG 4D w ciąży daje piękny i wyraźny obraz dziecka. Może go z łatwością odczytać nie tylko lekarz ginekolog, ale również rodzice. Pozwala zaobserwować przekroje anatomiczne, niemożliwe do odbioru w badaniu 2D. Przekroje czterowymiarowe pozwalają na rozpoznawanie wad wrodzonych u dziecka i umożliwiają wczesną diagnostykę różnych chorób w tym genetycznych. Co istotne pozwalają również na określenie płci dziecka. Obecnie nagrania USG wykonane w technice 4D mogą zostać udostępnione przyszłej mamie na płytce CD, co staje się również niezwykła pamiątką.

USG 4D w czasie rzeczywistym pozwala oglądać poszczególne części ciała dziecka – nóżki i rączki, jego ruchy, które są wykonywane w danym momencie. USG czterowymiarowe umożliwia rodzicom zobaczenie swojego dziecka jak na filmie – czyli dokładnie to co dzieję się w brzuchu przyszłej mamy. Obserwacja obrazu dziecka podczas USG 4D służy nie tylko diagnostyce, ale również wzmocnieniu więzi między rodzicami a ich jeszcze nienarodzonym dzieckiem.

USG 4D może być wykonywane zarówno podczas USG genetycznego, jak i USG połówkowego. Możliwość jego wykorzystania zależy nie tylko od umiejętności ginekologa, ale także od ułożenia dziecka w brzuch mamy.

USG Voluson E8USG ciążyUSG 4DGinekolog Warszawa