Czym jest torbiel jajnika? Torbiele jajnika to bardzo częsta przypadłość wielu kobiet w różnym wieku (głównie okres rozrodczy). Wyróżnia się ponad 40 typów torbieli. Niektóre z nich, powstałe na skutek zaburzeń hormonalnych samoistnie zanikają w czasie trwania cyklu miesięcznego. Często jednak odnotowuje się przypadki, gdzie cysta umiejscowiona w obrębie jajnika zmienia swój charakter. Przekształca się…

2015 © Copyright - Medic House Sp. z o.o..

Tel.        22 253 77 77