Anoreksja Choroba nazywana inaczej jadłowstrętem psychicznym jest poważnym problemem, który łączy w sobie zaburzenie o podłożu psychicznym z jego fizycznymi skutkami. Osoby cierpiące na to schorzenie dążą uparcie do zmniejszenia wagi ciała. Uzyskują to poprzez bardzo restrykcyjne diety, stosowane często w połączeniu ze wzmożoną aktywnością fizyczną. Podłożem anoreksji jest choroba psychiczna, która objawia się poprzez negatywny…

2015 © Copyright - Medic House Sp. z o.o..

Tel.        22 253 77 77