Test prenatalny IONA to pierwsze, nieinwazyjne badanie genetyczne płodu, wykonywane w polskim laboratorium, które wspierane i polecane jest przez firmę Life Technologies (spółka wiodąca prym we wprowadzaniu na rynek nowości naukowych). Dodatkowo, badanie to posiada certyfikat CE IVD (pierwszy test medyczny w Polsce).

W jakim celu wykonuje się Test IONA?

Test IONA wykonuje się w celu zdiagnozowania u płodu wad genetycznych. Badanie umożliwia obliczenie prawdopodobieństwa wystąpienia u dziecka trisomii genetycznych takich jak: zespół Downa, Edwardsa oraz Patau. Najprościej mówiąc, trisomia to obecność dodatkowego chromosomu, który prowadzi do zwiększenia ilości genów u płodu. Nadmierna liczba chromosomów X, Y naraża dziecko na posiadanie wymienionych wyżej wad. Każda z nich prowadzi do poważnych uszkodzeń płodu oraz problemów związanych z prawidłowym rozwojem dziecka w przyszłości (zaburzenia umysłowe, upośledzenia, wady rozwojowe, w tym uszkodzenia narządów wewnętrznych).

Według badań ryzyko wystąpienia zespołu Downa wynosi 1 na 830 urodzeń. Każdego roku tylko w Polsce przychodzi na świat ponad 630 dzieci, obarczonych trisomiami genetycznymi. Statystyki są przerażające, a strach przed chorobą  u dziecka powoduje u kobiety w ciąży dodatkowy stres, który negatywnie wpływa na zdrowie obojga. Należy pamiętać, że ryzyko zwielokrotnienia liczby chromosomów wzrasta wraz z wiekiem rodziców (ogromny wpływ na to ma wiek matki).

Na czym polega test IONA?

Test IONA wykonuje się na podstawie badania frakcji DNA dziecka we krwi matki. Jego przeprowadzenie jest możliwe od 10 tygodnia ciąży wzwyż. Do jego wykonania konieczne jest 10 ml krwi matki, z której oddzielane i sekwencjonowane jest DNA dziecka. Dokładność testu jest niemal 100%, kiedy ryzyko błędnych wyników innych testów biochemicznych jest o wiele wyższe. Do niewątpliwych zalet Testu IONA należy fakt jego bezpieczeństwa zarówno dla matki jak i dla dziecka (przy punkcji owodni istnieje ryzyko utraty ciąży). Test wykonywany jest w Polsce, co skraca czas oczekiwania na wynik. Dodatkowo określana jest płeć dziecka, co pozwoli przyszłym rodzicom w spokoju skompletować idealną wyprawkę.

Dla Kogo jest przeznaczony?

Test IONA zalecany jest kobietom, które

  • skończyły 35 rok życia
  • mają niepokojące wyniki badań biochemicznych w ciąży
  • posiadają nieprawidłowy wyniki USG genetycznego
  • stwierdzają przypadki wystąpienia trisomii chromosomów w rodzinie
  • są w związku z partnerem, którego wiek przekracza 55 lat
  • przeprowadziły zabieg In Vitro

Procedura testu IONA

Przed wykonaniem testu konieczna jest konsultacja z lekarzem ginekologiem w celu uzyskania specjalistycznego skierowania, niezbędnego do wykonania badania. W trakcie wizyty zostają rozwiane wszystkie wątpliwości rodziców, określane są czynniki tworzące ryzyko wystąpienia trisomii,a także niezbędne do wykonania testu parametry (wiek matki, wiek ciąży itp.). Krew można pobrać nawet następnego dnia w godzinach porannych (8.00- 11.00). Czas oczekiwania na wynik wynosi od 5 do 7 dni roboczych.

Rezerwacja

Test Harmony