To bezpieczne, nieinwazyjne i zapewniające wysoką czułość diagnostyczną badanie krwi wykonywane u kobiet w ciąży. Na jego podstawie ginekolog ocenia ryzyko wystąpienia zaburzeń chromosomalnych u dziecka jak np. zespół Downa czy też określa jego płeć oraz inne zaburzenia chromosomów X,Y.

Czym jest prenatalny test Harmony?

Badanie to jest stworzone na podstawie najnowocześniejszych opracowań w zakresie wykonywania nieinwazyjnych testów prenatalnych. Test Harmony pozwala wykryć ryzyko wystąpienia określonych trisomii u płodu, a wszystko to tylko pewne i bezpieczne badanie krwi.

Inne badania nieinwazyjne takie jak np. USG genetyczne i testy z surowicy mogą wynosić aż 5% fałszywych wyników. Z kolei procent nierozpoznania trisomi chromosomu 21 (zespołu Downa) w takich badaniach wynosi nawet do 30%. Wyniki nieprawdziwe w przypadku testu prenatalnego Harmony są o wiele niższe. Procent fałszywych wyników wynosi mniej niż jeden procent, z kolei wykrywa on więcej niż 99% przypadków trisomii chromosomu 21 u płodu.

Badania diagnostyczne inwazyjne jak np. biopsja kosmówki (CVS) lub punkcja owodni są dokładne w wykrywaniu trisomii chromosomu 21 jednak mogą grozić nawet utratą płodu.

Kiedy można wykonać test Harmony?

Badanie Harmony wykonywane jest zazwyczaj, gdy lekarz ginekolog wykryje podwyższone ryzyko wystąpienia trisomii płodu, u kobiet od 10 tygodnia ciąży. W tym okresie ciąży ilość wolnego DNA płodowego w stosunku do wolnego DNA matki osiąga wartość graniczną 4%, która jest wymagana do poprawnego przeprowadzenia testu Harmony. Może się jednak zdarzyć, zwłaszcza w przypadku kobiet otyłych, że frakcja płodowa będzie za niska. W takim przypadku laboratorium nie wykonuje badania. Krew należy pobrać tydzień później, gdyż wartość CF DNA rośnie wraz z czasem trwania ciąży. Opłata za badanie nie jest ponownie pobierana ponieważ dotyczy ona wyniku końcowego, więc dodatkowe pobranie krwi nie jest płatne.

Badanie możliwe jest u kobiet będących w pojedynczej lub bliźniaczej ciąży a także po zapłodnieniu in vitro.

Czas oczekiwania na wynik: ok. 10 dni
Cena badania: 2500 zł

Zapraszamy do wykonania testu w placówce Medic House w Warszawie na Mokotowie. Przed pobraniem krwi do badania niezbędne jest wypełnienie ankiety przez lekarza ginekologa. Pobrania krwi na test Harmony są wykonywane tylko od poniedziałku do piątku.

Rezerwacja

Test Harmony